Heibel over verloskundige tarieven

Bij het kruisje tekenen en daarmee slikken of stikken – zo ervoeren veel eerstelijns verloskundigen het gesteggel rondom de nieuwe zorgcontracten. Uit protest tekenden ze geen contracten met CZ, Menzis en VGZ en zeiden ze massaal hun tweejarige contract bij Zilveren Kruis op. Zo dwongen ze alle zorgverzekeraars alsnog het tariefadvies van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) te volgen. Het resultaat: bijna iedereen een nieuw contract met het maximale tarief. Alleen bij Zilveren Kruis vielen negentien praktijken buiten de boot.

Continuïteit van zorg, betere uitkomsten, minder verwijzingen, hogere tevredenheid – de zes verloskundigen van de maatschap VIVE (Vroedvrouwen in Verbinding) in Amsterdam scoren hoog op kwaliteit. Toch kregen zij, als één van de negentien praktijken in het hele land, geen nieuw contract van verzekeraar Zilveren Kruis. Onbegrijpelijk, zegt Claudia van Dijk, die ook namens haar vijf collega’s (die ieder hun eigen zwangeren begeleiden) het woord voert. ‘Vrijwel alle praktijken die buiten de boot vallen, zijn solisten, duo-praktijken en maatschappen zoals die van ons, die intensieve zorg op maat geven aan zwangeren. De vrouwen die bij ons komen zijn heel divers, maar ze hebben een ding gemeen: wat ze nodig hebben, vinden ze niet vaak bij een reguliere praktijk. Het kan zijn dat ze een traumatische eerdere ervaring hebben, wensen buiten de richtlijn, of dat ze om een andere reden behoefte hebben aan intensievere begeleiding. Feit is dat deze groep vrouwen groeit: de meeste van de negentien praktijken bestaan nog geen vijf jaar, die onstuimige groei komt door vraag vanuit zwangeren zelf.’

Hoe de heibel begon

Verloskundigen doen steeds meer werk voor hetzelfde geld. Tien jaar terug kwam een zwangere met tien weken voor het eerst, nu hebben ze rond die tijd al een half prenataal screening-traject achter de rug. Tijden veranderen, er zijn veel meer contactmomenten, ook over de telefoon en via Whatsapp. Dat bleek uit het landelijk onderzoek dat de Nationale Zorgautoriteit (NZa) liet doen naar de kosten en opbrengsten van verloskundigenpraktijken. De NZa adviseerde op basis van dit onderzoek het maximale tarief voor verloskundige zorg op te schroeven van maximaal 1310 euro voor begeleiding van A tot Z naar maximaal 1484 euro in 2018. Een stijging van zo’n dertien procent ten opzichte van 2017. Het is half oktober als 26 zorgverzekeraars hier officieel bezwaar tegen maken. Dat is nadat de verzekeraars in juli al liet weten vast te houden aan de tarieven van 2017.

Meer lezen? Het hele artikel is hier online te lezen (vanaf pagina 6)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.